Insamlade personuppgifter

Insamlade personuppgifter2021-01-07T10:10:13+00:00

Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Insamling av personuppgifter

När du kontaktar oss via vår hemsida samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna svara på din förfrågan. De uppgifter vi samlar in är namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, address, företag, e-post).

Lagring av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar vid bokning lagras på mailserver som sköts av One.com
När vi skapar filer så sparas dessa i Google Drive och Dropbox

Alla dessa tjänster är anpassade för att uppfylla GDPR.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan i teorin knytas till dig, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi använder Google Analytics för att få statistik över våra webbplats-besökare.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de tjänster som beställs av oss. Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Vill du ha information om de uppgifter vi har över dig och ditt företag, hör av dig så sammanställer vi det. Om du/ni önskar att vi raderar uppgifterna så gör vi självklart det!

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Personuppgifterna sparas i 2 år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss så får du ett registerutdrag.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Till toppen